آزادکار | Freelancer
دوبله فارسی مدت زمان: 97 دقیقه سال تولید: 2023 زبان فارسی
رده بندی سنی : بالای 13 سال در فیلم آزادکار : یک مامور سابق نیروی ویژه پلیس مامور حفاظت از خبرنگاری می شود که قصد مصاحبه با یک دیکتاتور را دارد؛ اما وسط مصاحبه کودتایی نظامی اتفاق می افتد و آن ها مجبور می شوند به جنگل فرار کنند و دوام بیاورند.