از دیار عاشقان ـ قسمت هفتم

از دیار عاشقان ـ قسمت هفتم

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                              از دیار عاشقان یک برنامه ی ویژه جهت معرفی موسیقی و خواننده های افغانستانی میباشد که کلی برنامه های شاد و هیجان انگیز براتون در نظر گرفتیم حتما بیننده ی برنامه های جذاب شادزی باشید .

مشاهده فیلم

از دیار عاشقان ـ قسمت پنجم

از دیار عاشقان ـ قسمت پنجم

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                              از دیار عاشقان یک برنامه ی ویژه جهت معرفی موسیقی و خواننده های افغانستانی میباشد که کلی برنامه های شاد و هیجان انگیز براتون در نظر گرفتیم حتما بیننده ی برنامه های جذاب شادزی باشید .

مشاهده فیلم

از دیار عاشقان ـ قسمت چهارم

از دیار عاشقان ـ قسمت چهارم

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                              از دیار عاشقان یک برنامه ی ویژه جهت معرفی موسیقی و خواننده های افغانستانی میباشد که کلی برنامه های شاد و هیجان انگیز براتون در نظر گرفتیم حتما بیننده ی برنامه های جذاب شادزی باشید .

مشاهده فیلم

از دیار عاشقان ـ قسمت سوم

از دیار عاشقان ـ قسمت سوم

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                              از دیار عاشقان یک برنامه ی ویژه جهت معرفی موسیقی و خواننده های افغانستانی میباشد که کلی برنامه های شاد و هیجان انگیز براتون در نظر گرفتیم حتما بیننده ی برنامه های جذاب شادزی باشید .

مشاهده فیلم

آسمان مال من است

آسمان مال من است

رده ی سنی : بالای ۱۳ سال                                 سرکار خانوم سادات از هنرمندان خوب افغانستان که در زمینه ی نقاشی فعالیت دارند و تیم آسمان مال من است این سری قرار است که با هموطن موفق خوبمون گپ بزند.......

مشاهده فیلم