تعمیرکاران خودروی رؤیایی قسمت 2

تعمیرکاران خودروی رؤیایی قسمت 2

مناسب برای بالای 13 سال مشتری، مارک، همیشه آرزوی داشتن یک خودروی کروکی MGB با سپر کرومی را داشته باشد اما تعمیرکاران شلدون نیکولز و پیتر هریوت باید راه‌های خلاقانه‌ای برای تأمین مالی این رؤیا پیدا کنند.

مشاهده فیلم

پادشاهان درد فصل دوم قسمت 10

پادشاهان درد فصل دوم قسمت 10

رده سنی بالای 15 سال  خلاصه داستان : در سریال پادشاهان درد یک زیست شناس و یک نگهدارنده حیوانات نترس و شجاع توسط برخی از خطرناک‌ترین حیوانات و حشرات جهان گزیده می‌شوند تا یک راهنمای جامع برای اندازه‌گیری درد جهت کمک به نجات جان افراد ارائه کنند و…

مشاهده فیلم

پادشاهان درد فصل دوم قسمت 9

پادشاهان درد فصل دوم قسمت 9

رده سنی بالای 15 سال  خلاصه داستان : در سریال پادشاهان درد یک زیست شناس و یک نگهدارنده حیوانات نترس و شجاع توسط برخی از خطرناک‌ترین حیوانات و حشرات جهان گزیده می‌شوند تا یک راهنمای جامع برای اندازه‌گیری درد جهت کمک به نجات جان افراد ارائه کنند و…

مشاهده فیلم

پادشاهان درد فصل دوم قسمت 4

پادشاهان درد فصل دوم قسمت 4

رده سنی بالای 15 سال  خلاصه داستان : در سریال پادشاهان درد یک زیست شناس و یک نگهدارنده حیوانات نترس و شجاع توسط برخی از خطرناک‌ترین حیوانات و حشرات جهان گزیده می‌شوند تا یک راهنمای جامع برای اندازه‌گیری درد جهت کمک به نجات جان افراد ارائه کنند و…

مشاهده فیلم

پادشاهان درد فصل دوم قسمت 3

پادشاهان درد فصل دوم قسمت 3

رده سنی بالای 15 سال  خلاصه داستان : در سریال پادشاهان درد یک زیست شناس و یک نگهدارنده حیوانات نترس و شجاع توسط برخی از خطرناک‌ترین حیوانات و حشرات جهان گزیده می‌شوند تا یک راهنمای جامع برای اندازه‌گیری درد جهت کمک به نجات جان افراد ارائه کنند و…

مشاهده فیلم