داستان کاخ کانینگ قسمت 18

داستان کاخ کانینگ قسمت 18

مناسب برای بالای 15 سال در سریال داستان کاخ کانینگ Story of Kunning Palace 2023 جیانگ ژو نینگ در زندگی قبلی خود زنی جاه‌طلب بود که قصد داشت بالاترین قدرت و جایگاه را به دست آورد. با این حال، پس از مسموم شدن پادشاه شن جی توسط شورشیان، او مجبور به خودکشی شد. پس از تولد دوباره، جیانگ ژو نینگ فرصت دیگری برای تغییر سرنوشت خود با عدم ورود به قصر پیدا کرد. با این حال، به دلیل یک اشتباه، او شاگرد ولیعهد، ژی وی می‌شود، کسی که جیانگ ژو نینگ بیشتر از همه از او متنفر بود و…

مشاهده فیلم

داستان کاخ کانینگ قسمت 16

داستان کاخ کانینگ قسمت 16

مناسب برای بالای 15 سال در سریال داستان کاخ کانینگ Story of Kunning Palace 2023 جیانگ ژو نینگ در زندگی قبلی خود زنی جاه‌طلب بود که قصد داشت بالاترین قدرت و جایگاه را به دست آورد. با این حال، پس از مسموم شدن پادشاه شن جی توسط شورشیان، او مجبور به خودکشی شد. پس از تولد دوباره، جیانگ ژو نینگ فرصت دیگری برای تغییر سرنوشت خود با عدم ورود به قصر پیدا کرد. با این حال، به دلیل یک اشتباه، او شاگرد ولیعهد، ژی وی می‌شود، کسی که جیانگ ژو نینگ بیشتر از همه از او متنفر بود و…

مشاهده فیلم

داستان کاخ کانینگ قسمت 13

داستان کاخ کانینگ قسمت 13

مناسب برای بالای 15 سال در سریال داستان کاخ کانینگ Story of Kunning Palace 2023 جیانگ ژو نینگ در زندگی قبلی خود زنی جاه‌طلب بود که قصد داشت بالاترین قدرت و جایگاه را به دست آورد. با این حال، پس از مسموم شدن پادشاه شن جی توسط شورشیان، او مجبور به خودکشی شد. پس از تولد دوباره، جیانگ ژو نینگ فرصت دیگری برای تغییر سرنوشت خود با عدم ورود به قصر پیدا کرد. با این حال، به دلیل یک اشتباه، او شاگرد ولیعهد، ژی وی می‌شود، کسی که جیانگ ژو نینگ بیشتر از همه از او متنفر بود و…

مشاهده فیلم

داستان کاخ کانینگ قسمت 2

داستان کاخ کانینگ قسمت 2

مناسب برای بالای 15 سال در سریال داستان کاخ کانینگ Story of Kunning Palace 2023 جیانگ ژو نینگ در زندگی قبلی خود زنی جاه‌طلب بود که قصد داشت بالاترین قدرت و جایگاه را به دست آورد. با این حال، پس از مسموم شدن پادشاه شن جی توسط شورشیان، او مجبور به خودکشی شد. پس از تولد دوباره، جیانگ ژو نینگ فرصت دیگری برای تغییر سرنوشت خود با عدم ورود به قصر پیدا کرد. با این حال، به دلیل یک اشتباه، او شاگرد ولیعهد، ژی وی می‌شود، کسی که جیانگ ژو نینگ بیشتر از همه از او متنفر بود و…

مشاهده فیلم

مسئله سه جسم قسمت ششم

مسئله سه جسم قسمت ششم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال مسئله سه جسم : در سراسر قاره‌ها و دهه‌ها، با آشکار شدن قوانین علم و ظهور یک تهدید وجودی، پنج دوست باهوش اکتشافات شگفت‌انگیزی انجام می‌دهند.

مشاهده فیلم