کالکتیو

کالکتیو

رده بندی سنی‌ : بالای ۱۸ سال                                   گروهی از آدمکشان درستکار به نام کالکتیو یک شبکه قاچاق انسان را هدف می گیرند که میلیاردرهای رده بالا از آن حمایت می کنند. اما با شرایطی که پیش می آید آن ها مجبور می شوند این ماموریت مهم خود را بر عهده یک آدمکش تازه کار بگذارند.

مشاهده فیلم

انیمیشن قند آقا قسمت 12

انیمیشن قند آقا قسمت 12

رده بندی سنی : بالای ۶ سال 

مشاهده فیلم

انیمیشن قند آقا قسمت 11

انیمیشن قند آقا قسمت 11

رده بندی سنی : بالای ۶ سال 

مشاهده فیلم

انیمیشن قند آقا قسمت 7

انیمیشن قند آقا قسمت 7

رده بندی سنی : بالای ۶ سال 

مشاهده فیلم

انیمیشن قند آقا قسمت 4

انیمیشن قند آقا قسمت 4

رده بندی سنی : بالای ۶ سال 

مشاهده فیلم