چاپاک

چاپاک

 رده بندی  سنی : بالای ۱۳ سال در فیلم ضربه : داستانی غم انگیز از دختری که مورد حمله اسید پاشی قرار میگیرد و کل ظاهر زیبایش را برای همیشه از دست میدهد اکنون او به دادگاه میرود تا عدالت در حقش اجرا شود و... (داستان فیلم بر اساس واقعیت میباشد )

مشاهده فیلم

زندگی نامه احمد ظاهر 3

زندگی نامه احمد ظاهر 3

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                             زندگی نامه احمد ظاهر، محبوب‌ترین خواننده تاریخ افغانستان  

مشاهده فیلم

زندگی نامه دکتر نجیب الله 4

زندگی نامه دکتر نجیب الله 4

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                     زندگی نامه دکتر نجیب الله، رئیس جمهور سابق افغانستان

مشاهده فیلم

زندگی نامه دکتر نجیب الله 3

زندگی نامه دکتر نجیب الله 3

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                     زندگی نامه دکتر نجیب الله، رئیس جمهور سابق افغانستان

مشاهده فیلم

زندگی نامه دکتر نجیب الله 2

زندگی نامه دکتر نجیب الله 2

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                     زندگی نامه دکتر نجیب الله، رئیس جمهور سابق افغانستان

مشاهده فیلم