چهارراه کابل قسمت ۳

چهارراه کابل قسمت ۳

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                             این مستند هنری روایتی میباشد از خریدهای عید قربان مردم افغانستان از بازار مولوی تهران که حال و هوای خرید عید رو برای شما تداعی میکند.

مشاهده فیلم

چهارراه کابل قسمت ۱

چهارراه کابل قسمت ۱

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                             این مستند هنری روایتی میباشد از خریدهای عید قربان مردم افغانستان از بازار مولوی تهران که حال و هوای خرید عید رو برای شما تداعی میکند.

مشاهده فیلم

نمایشگاه هم وطن

نمایشگاه هم وطن

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                          نمایشگاه هم وطن در فرهنگسرای قرآن تهران برگذار شد که هدف از برپایی این نمایشگاه نشان دادن دستاورد های مهاجرین در ایران بود .

مشاهده فیلم

نمایشگاه هم وطن

نمایشگاه هم وطن

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                          نمایشگاه هم وطن در فرهنگسرای قرآن تهران برگذار شد که هدف از برپایی این نمایشگاه نشان دادن دستاورد های مهاجرین در ایران بود ..

مشاهده فیلم

نمایشگاه هم وطن

نمایشگاه هم وطن

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                          نمایشگاه هم وطن در فرهنگسرای قرآن تهران برگذار شد که هدف از برپایی این نمایشگاه نشان دادن دستاورد های مهاجرین در ایران بود .

مشاهده فیلم