واحد رسیدگی به قتل: پرونده دوم | Homicide Investigation Unit: Second Case
دوبله فارسی مدت زمان: 150 دقیقه سال تولید: 2022 زبان فارسی
رده بندی سنی : بالای 13 سال در فیلم واحد رسیدگی به قتل پرونده دوم : یک پلیس خونسرد به نام کریشنا دیو در واحد رسیدگی به قتل ، مسئولیت بررسی یک قتل وحشتناک را به عهده می گیرد. با رازگشایی لایه های جنایت، تهدید به طور غیرعادی نزدیک تر می شود.