آلپ ارسلان قسمت اول | Alp Arsalan
شبکه افغانستان مدت زمان: 45 دقیقه سال تولید: 2021 زبان فارسی
  رده بندی سنی : بالای 13سال در سریال آلپ ارسلان: سلجوقیان بزرگ زندگی و دستاوردهای آلپ ارسلان، دومین پادشاه سلسله سلجوقی را به تصویر می کشد و چگونگی گسترش قلمروی امپراتوری سلجوقی طی قرن یازدهم میلادی را به نمایش درمی آورد و...