روبی گیلمن: کراکن نوجوان | Ruby Gillman, Teenage Kraken
انیمیشن مدت زمان: 91 دقیقه سال تولید: 2023 زبان فارسی
رده بندی سنی : بالای 13سال در انیمیشن روبی گیلمن کراکن نوجوان : یک نوجوان سر به زیر متوجه می شود که متعلق به خانواده سرشناس و سلطنتی کراکن های دریایی افسانه ها است و سرنوشتش با اعماق دریاها پیوند دارد؛ جاییکه از تصوراتش نیز گسترده تر است.