بجویید تا بیابید | Anweshippin Kandethum
دوبله فارسی مدت زمان: 142 دقیقه سال تولید: 2024 زبان فارسی
رده ببندی سنی 15سال در فیلم بجویید تا بیابید : چند پلیس در کرالا روی قتل یک دختر جوان تحقیق می‌کنند ولی افراد بانفوذ مذهبی که جزو مظنونین هستند ، باعث ایجاد حساسیت در تحقیقات آنها می‌شوند..