آخرین داستان | The Last Fiction
شبکه افغانستان مدت زمان: 100 دقیقه سال تولید: 2018 زبان فارسی
رده سنی بالای 13 سال  در انیمیشن آخرین داستان در دورانی که سایه اهریمن بر سرزمین‌ها سیطره یافته است، جمشید با سپاهی متشکل از متحدانش و با تکیه بر موهبت ایزدی خود در مقابل اهریمنان صف آرایی می‌کند و به خواست یزدان بر آن ها پیروز می شود. سپس جمشید بر تخت تکیه زده و مغرور از پیروزی، خود را دارای فراست ایزدی می‌داند و ...