زندگی نامه دکتر نجیب الله 4 | biography of Najibollah
زندگینامه مدت زمان: 7 دقیقه سال تولید: 0 زبان فارسی
رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                     زندگی نامه دکتر نجیب الله، رئیس جمهور سابق افغانستان