خند و قند قسمت 10
شبکه افغانستان مدت زمان: 22 دقیقه سال تولید: 2022 زبان فارسی