خند و قند قسمت 18
شبکه افغانستان مدت زمان: 22 دقیقه سال تولید: 2022 زبان فارسی
رده بندی سنی : بلای ۱۳ سال