شهربانو قسمت 10 | Shahrbano
شبکه افغانستان مدت زمان: 30 دقیقه سال تولید: 2020 زبان فارسی