تاک شو دلنواز قسمت 1 | Talk sho delnavaz
شبکه افغانستان مدت زمان: 10 دقیقه سال تولید: 2021 زبان فارسی