سریال کلک ششم قسمت ۸ | Kelk sheshom
شبکه افغانستان مدت زمان: 30 دقیقه سال تولید: 2020 زبان فارسی