سریال خط سوم قسمت ۱ فصل ۱ | Khat sevom
شبکه افغانستان مدت زمان: 30 دقیقه سال تولید: 2020 زبان فارسی