پدر ظالم | Pedar zalem
سینما افغانستان مدت زمان: 112 دقیقه سال تولید: 2019 زبان فارسی
رده بندی سنی : بالای ۱۵ سال