فینال مسابقه نوحه خوانی ـ قم۱۴۰۲ | Muharram
شبکه افغانستان مدت زمان: 4 دقیقه سال تولید: 2023 زبان فارسی
رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                                        هفتمین دوره مسابقات نوحه خوانی سنتی افغانستان در قم برگزار گردید .
مذهبی
نوحه مداحی