زندگی نامه احمد ظاهر 3

زندگی نامه احمد ظاهر 3

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                             زندگی نامه احمد ظاهر، محبوب‌ترین خواننده تاریخ افغانستان  

مشاهده فیلم

زندگی نامه دکتر نجیب الله 4

زندگی نامه دکتر نجیب الله 4

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                     زندگی نامه دکتر نجیب الله، رئیس جمهور سابق افغانستان

مشاهده فیلم

زندگی نامه دکتر نجیب الله 3

زندگی نامه دکتر نجیب الله 3

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                     زندگی نامه دکتر نجیب الله، رئیس جمهور سابق افغانستان

مشاهده فیلم

زندگی نامه دکتر نجیب الله 2

زندگی نامه دکتر نجیب الله 2

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                     زندگی نامه دکتر نجیب الله، رئیس جمهور سابق افغانستان

مشاهده فیلم

زندگی نامه دکتر نجیب الله 1

زندگی نامه دکتر نجیب الله 1

رده بندی سنی : بالای ۱۳ سال                      زندگی نامه دکتر نجیب الله، رئیس جمهور سابق افغانستان

مشاهده فیلم