گزمه _  قسمت هشتم

گزمه _ قسمت هشتم

رده بندی سنی : بالای  ۱۵ سال                                    حرفه‌ای‌ها گزمه  بازی می‌کنند.  گزمه  یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا است که یازده بازیکن در آن حضور دارند

مشاهده فیلم

گزمه قسمت هفتم

گزمه قسمت هفتم

رده بندی سنی : بالای  ۱۵ سال                                    حرفه‌ای‌ها گزمه  بازی می‌کنند.  گزمه  یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا است که یازده بازیکن در آن حضور دارند

مشاهده فیلم

گزمه ـ قسمت پنجم

گزمه ـ قسمت پنجم

رده بندی سنی : بالای  ۱۵ سال                                    حرفه‌ای‌ها گزمه  بازی می‌کنند.  گزمه  یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا است که یازده بازیکن در آن حضور دارند.

مشاهده فیلم

گزمه ـ قسمت سوم

گزمه ـ قسمت سوم

رده بندی سنی : بالای  ۱۵ سال                                    حرفه‌ای‌ها گزمه  بازی می‌کنند.  گزمه  یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا است که یازده بازیکن در آن حضور دارند.

مشاهده فیلم

گزمه

گزمه

رده بندی سنی : بالای  ۱۵ سال                                    حرفه‌ای‌ها گزمه  بازی می‌کنند.  گزمه  یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا است که یازده بازیکن در آن حضور دارند. 

مشاهده فیلم