ضربان قلب قسمت دوازدهم

ضربان قلب قسمت دوازدهم

رده بندی سنی : بالای 13 سال داستان سریال “ضربان قلب” در مورد یک خون‌آشام نیمه‌انسان به نام سون وو هیول (با بازی اوک تک یون) است. او آرزو دارد تا به یک انسان کامل تبدیل شود. اما روزی قبل از اتمام 100 سال خوابش، از خواب بیدار می‌شود و شانس خود را از دست می‌دهد. حالا سون وو هیول با زنی خونسرد به نام جو این هائه (با بازی وون جی آن) روبرو می‌شود و پس از مدتی عاشق او می‌شود. این داستان عشقی پر از چالش‌ها و ماجراجویی‌های جذاب است.

مشاهده فیلم

ضربان قلب قسمت نهم

ضربان قلب قسمت نهم

رده بندی سنی : بالای 13 سال داستان سریال “ضربان قلب” در مورد یک خون‌آشام نیمه‌انسان به نام سون وو هیول (با بازی اوک تک یون) است. او آرزو دارد تا به یک انسان کامل تبدیل شود. اما روزی قبل از اتمام 100 سال خوابش، از خواب بیدار می‌شود و شانس خود را از دست می‌دهد. حالا سون وو هیول با زنی خونسرد به نام جو این هائه (با بازی وون جی آن) روبرو می‌شود و پس از مدتی عاشق او می‌شود. این داستان عشقی پر از چالش‌ها و ماجراجویی‌های جذاب است.

مشاهده فیلم

ضربان قلب قسمت ششم

ضربان قلب قسمت ششم

رده بندی سنی : بالای 13 سال داستان سریال “ضربان قلب” در مورد یک خون‌آشام نیمه‌انسان به نام سون وو هیول (با بازی اوک تک یون) است. او آرزو دارد تا به یک انسان کامل تبدیل شود. اما روزی قبل از اتمام 100 سال خوابش، از خواب بیدار می‌شود و شانس خود را از دست می‌دهد. حالا سون وو هیول با زنی خونسرد به نام جو این هائه (با بازی وون جی آن) روبرو می‌شود و پس از مدتی عاشق او می‌شود. این داستان عشقی پر از چالش‌ها و ماجراجویی‌های جذاب است.

مشاهده فیلم

ضربان قلب قسمت چهارم

ضربان قلب قسمت چهارم

رده بندی سنی : بالای 13 سال داستان سریال “ضربان قلب” در مورد یک خون‌آشام نیمه‌انسان به نام سون وو هیول (با بازی اوک تک یون) است. او آرزو دارد تا به یک انسان کامل تبدیل شود. اما روزی قبل از اتمام 100 سال خوابش، از خواب بیدار می‌شود و شانس خود را از دست می‌دهد. حالا سون وو هیول با زنی خونسرد به نام جو این هائه (با بازی وون جی آن) روبرو می‌شود و پس از مدتی عاشق او می‌شود. این داستان عشقی پر از چالش‌ها و ماجراجویی‌های جذاب است.

مشاهده فیلم