مولانا قسمت هشتم

مولانا قسمت هشتم

رده بندی سنی : بالای 13سال سریال “مولانا جلال‌الدین رومی” داستان زندگی مولانا رومی، شاعر بزرگ و عارف ایرانی و بنیان‌گذار مذهب مولوی و نویسندهٔ کتاب “مثنوی معنوی” را به تصویر می‌کشد. داستان سریال به زمان کودکی و نوجوانی مولانا می‌پردازد، زمانی که او به دنبال فهم و پی بردن به هدف اصلی زندگی و فلسفه‌ی خودشناسی است. والدین مولانا، به ویژه پدرش به نام “سلطان‌العلما” که یک عارف بزرگ و معترف بلخ بوده و مخالفت با حکومت می‌کند، تأثیر بسزایی در تربیت و رشد او دارند

مشاهده فیلم

مولانا قسمت ششم

مولانا قسمت ششم

رده بندی سنی : بالای 13سال سریال “مولانا جلال‌الدین رومی” داستان زندگی مولانا رومی، شاعر بزرگ و عارف ایرانی و بنیان‌گذار مذهب مولوی و نویسندهٔ کتاب “مثنوی معنوی” را به تصویر می‌کشد. داستان سریال به زمان کودکی و نوجوانی مولانا می‌پردازد، زمانی که او به دنبال فهم و پی بردن به هدف اصلی زندگی و فلسفه‌ی خودشناسی است. والدین مولانا، به ویژه پدرش به نام “سلطان‌العلما” که یک عارف بزرگ و معترف بلخ بوده و مخالفت با حکومت می‌کند، تأثیر بسزایی در تربیت و رشد او دارند

مشاهده فیلم

مولانا قسمت چهارم

مولانا قسمت چهارم

رده بندی سنی : بالای 13سال سریال “مولانا جلال‌الدین رومی” داستان زندگی مولانا رومی، شاعر بزرگ و عارف ایرانی و بنیان‌گذار مذهب مولوی و نویسندهٔ کتاب “مثنوی معنوی” را به تصویر می‌کشد. داستان سریال به زمان کودکی و نوجوانی مولانا می‌پردازد، زمانی که او به دنبال فهم و پی بردن به هدف اصلی زندگی و فلسفه‌ی خودشناسی است. والدین مولانا، به ویژه پدرش به نام “سلطان‌العلما” که یک عارف بزرگ و معترف بلخ بوده و مخالفت با حکومت می‌کند، تأثیر بسزایی در تربیت و رشد او دارند

مشاهده فیلم

مولانا قسمت دوم

مولانا قسمت دوم

رده بندی سنی : بالای 13سال سریال “مولانا جلال‌الدین رومی” داستان زندگی مولانا رومی، شاعر بزرگ و عارف ایرانی و بنیان‌گذار مذهب مولوی و نویسندهٔ کتاب “مثنوی معنوی” را به تصویر می‌کشد. داستان سریال به زمان کودکی و نوجوانی مولانا می‌پردازد، زمانی که او به دنبال فهم و پی بردن به هدف اصلی زندگی و فلسفه‌ی خودشناسی است. والدین مولانا، به ویژه پدرش به نام “سلطان‌العلما” که یک عارف بزرگ و معترف بلخ بوده و مخالفت با حکومت می‌کند، تأثیر بسزایی در تربیت و رشد او دارند

مشاهده فیلم

مولانا قسمت اول

مولانا قسمت اول

رده بندی سنی : بالای 13سال سریال “مولانا جلال‌الدین رومی” داستان زندگی مولانا رومی، شاعر بزرگ و عارف ایرانی و بنیان‌گذار مذهب مولوی و نویسندهٔ کتاب “مثنوی معنوی” را به تصویر می‌کشد. داستان سریال به زمان کودکی و نوجوانی مولانا می‌پردازد، زمانی که او به دنبال فهم و پی بردن به هدف اصلی زندگی و فلسفه‌ی خودشناسی است. والدین مولانا، به ویژه پدرش به نام “سلطان‌العلما” که یک عارف بزرگ و معترف بلخ بوده و مخالفت با حکومت می‌کند، تأثیر بسزایی در تربیت و رشد او دارند

مشاهده فیلم