قیام عثمان قسمت نهم

قیام عثمان قسمت نهم

رده بندی سنی : بالای 13سال  خلاصه داستان: این سریال زندگی پر از فراز و نشیب عثمان بیک پسر ارطغرل قاضی را روایت می کند که برای رسیدن به حکومت عثمانی تلاش می کند،این سریال مبارزات او را علیه بیزانس و مغول ها نشان می دهد که چگونه توانست استقلال خود را از سلطان رام تأمین کند تا یک کشور مستقل برقرار کند.

مشاهده فیلم

قیام عثمان قسمت هشتم

قیام عثمان قسمت هشتم

رده بندی سنی : بالای 13سال  خلاصه داستان: این سریال زندگی پر از فراز و نشیب عثمان بیک پسر ارطغرل قاضی را روایت می کند که برای رسیدن به حکومت عثمانی تلاش می کند،این سریال مبارزات او را علیه بیزانس و مغول ها نشان می دهد که چگونه توانست استقلال خود را از سلطان رام تأمین کند تا یک کشور مستقل برقرار کند.

مشاهده فیلم

قیام عثمان قسمت هفتم

قیام عثمان قسمت هفتم

رده بندی سنی : بالای 13سال  خلاصه داستان: این سریال زندگی پر از فراز و نشیب عثمان بیک پسر ارطغرل قاضی را روایت می کند که برای رسیدن به حکومت عثمانی تلاش می کند،این سریال مبارزات او را علیه بیزانس و مغول ها نشان می دهد که چگونه توانست استقلال خود را از سلطان رام تأمین کند تا یک کشور مستقل برقرار کند.

مشاهده فیلم

قیام عثمان قسمت ششم

قیام عثمان قسمت ششم

رده بندی سنی : بالای 13سال  خلاصه داستان: این سریال زندگی پر از فراز و نشیب عثمان بیک پسر ارطغرل قاضی را روایت می کند که برای رسیدن به حکومت عثمانی تلاش می کند،این سریال مبارزات او را علیه بیزانس و مغول ها نشان می دهد که چگونه توانست استقلال خود را از سلطان رام تأمین کند تا یک کشور مستقل برقرار کند.

مشاهده فیلم

قیام عثمان قسمت چهارم

قیام عثمان قسمت چهارم

رده بندی سنی : بالای 13سال  خلاصه داستان: این سریال زندگی پر از فراز و نشیب عثمان بیک پسر ارطغرل قاضی را روایت می کند که برای رسیدن به حکومت عثمانی تلاش می کند،این سریال مبارزات او را علیه بیزانس و مغول ها نشان می دهد که چگونه توانست استقلال خود را از سلطان رام تأمین کند تا یک کشور مستقل برقرار کند.

مشاهده فیلم