دهان لق قسمت سیزدهم

دهان لق قسمت سیزدهم

رده بندی سنی : بالای 15سال در سریال دهن لق : پارک چانگ هو وکیل ناموفقی است که بسیار حرف می زند. او به طور اتفاقی درگیر یک پرونده قتل می شود که بر خلاف همیشه عملکرد خوبی در آن دارد و...

مشاهده فیلم

دهان لق قسمت هشتم

دهان لق قسمت هشتم

رده بندی سنی : بالای 15سال در سریال دهن لق : پارک چانگ هو وکیل ناموفقی است که بسیار حرف می زند. او به طور اتفاقی درگیر یک پرونده قتل می شود که بر خلاف همیشه عملکرد خوبی در آن دارد و...

مشاهده فیلم

دهان لق قسمت هفتم

دهان لق قسمت هفتم

رده بندی سنی : بالای 15سال در سریال دهن لق : پارک چانگ هو وکیل ناموفقی است که بسیار حرف می زند. او به طور اتفاقی درگیر یک پرونده قتل می شود که بر خلاف همیشه عملکرد خوبی در آن دارد و...

مشاهده فیلم

دهان لق قسمت ششم

دهان لق قسمت ششم

رده بندی سنی : بالای 15سال در سریال دهن لق : پارک چانگ هو وکیل ناموفقی است که بسیار حرف می زند. او به طور اتفاقی درگیر یک پرونده قتل می شود که بر خلاف همیشه عملکرد خوبی در آن دارد و...

مشاهده فیلم

دهان لق قسمت اول

دهان لق قسمت اول

رده بندی سنی : بالای 15سال در سریال دهن لق : پارک چانگ هو وکیل ناموفقی است که بسیار حرف می زند. او به طور اتفاقی درگیر یک پرونده قتل می شود که بر خلاف همیشه عملکرد خوبی در آن دارد و...

مشاهده فیلم