پدر گواردیولا فصل2 قسمت سوم

پدر گواردیولا فصل2 قسمت سوم

رده سنی بالای  13 سال  در سریال پدر گواردیولا : پدر گواردیولا داستان یک خانواده را روایت می‌کند که وقوع یک حادثه موجب دگرگونی روابطشان شده و سرنوشت مسیر متفاوتی برایش رقم می‌زند.

مشاهده فیلم

پدر گواردیولا فصل2 قسمت اول

پدر گواردیولا فصل2 قسمت اول

رده سنی بالای  13 سال  در سریال پدر گواردیولا : پدر گواردیولا داستان یک خانواده را روایت می‌کند که وقوع یک حادثه موجب دگرگونی روابطشان شده و سرنوشت مسیر متفاوتی برایش رقم می‌زند.

مشاهده فیلم

پدر گواردیولا فصل1 قسمت نهم

پدر گواردیولا فصل1 قسمت نهم

رده سنی بالای  13 سال  در سریال پدر گواردیولا : پدر گواردیولا داستان یک خانواده را روایت می‌کند که وقوع یک حادثه موجب دگرگونی روابطشان شده و سرنوشت مسیر متفاوتی برایش رقم می‌زند.

مشاهده فیلم

پدر گواردیولا فصل1 قسمت هفتم

پدر گواردیولا فصل1 قسمت هفتم

رده سنی بالای  13 سال  در سریال پدر گواردیولا : پدر گواردیولا داستان یک خانواده را روایت می‌کند که وقوع یک حادثه موجب دگرگونی روابطشان شده و سرنوشت مسیر متفاوتی برایش رقم می‌زند.

مشاهده فیلم

پدر گواردیولا فصل1 قسمت اول

پدر گواردیولا فصل1 قسمت اول

رده سنی بالای  13 سال  در سریال پدر گواردیولا : پدر گواردیولا داستان یک خانواده را روایت می‌کند که وقوع یک حادثه موجب دگرگونی روابطشان شده و سرنوشت مسیر متفاوتی برایش رقم می‌زند.

مشاهده فیلم