گلشیفته قسمت سیزدهم

گلشیفته قسمت سیزدهم

رده سنی بالای 13 سال  در سریال گلشیفته پروفسور از دنیارفته و پست ریاست به «راحله گلشیفته» می‌رسد، نتایج کنکور اعلام شده و «گلی دلگشا» رتبه یک را کسب کرده، «مژگان میرزایی»، شانس حضور در المپیک بعدی را پیدا می‌کند و هرکدام از ادامه مسیر بی‌خبرند و...

مشاهده فیلم

گلشیفته قسمت دوازدهم

گلشیفته قسمت دوازدهم

رده سنی بالای 13 سال  در سریال گلشیفته پروفسور از دنیارفته و پست ریاست به «راحله گلشیفته» می‌رسد، نتایج کنکور اعلام شده و «گلی دلگشا» رتبه یک را کسب کرده، «مژگان میرزایی»، شانس حضور در المپیک بعدی را پیدا می‌کند و هرکدام از ادامه مسیر بی‌خبرند و...

مشاهده فیلم

گلشیفته قسمت یازدهم

گلشیفته قسمت یازدهم

رده سنی بالای 13 سال  در سریال گلشیفته پروفسور از دنیارفته و پست ریاست به «راحله گلشیفته» می‌رسد، نتایج کنکور اعلام شده و «گلی دلگشا» رتبه یک را کسب کرده، «مژگان میرزایی»، شانس حضور در المپیک بعدی را پیدا می‌کند و هرکدام از ادامه مسیر بی‌خبرند و...

مشاهده فیلم

گلشیفته قسمت هشتم

گلشیفته قسمت هشتم

رده سنی بالای 13 سال  در سریال گلشیفته پروفسور از دنیارفته و پست ریاست به «راحله گلشیفته» می‌رسد، نتایج کنکور اعلام شده و «گلی دلگشا» رتبه یک را کسب کرده، «مژگان میرزایی»، شانس حضور در المپیک بعدی را پیدا می‌کند و هرکدام از ادامه مسیر بی‌خبرند و...

مشاهده فیلم

گلشیفته قسمت اول

گلشیفته قسمت اول

رده سنی بالای 13 سال  در سریال گلشیفته پروفسور از دنیارفته و پست ریاست به «راحله گلشیفته» می‌رسد، نتایج کنکور اعلام شده و «گلی دلگشا» رتبه یک را کسب کرده، «مژگان میرزایی»، شانس حضور در المپیک بعدی را پیدا می‌کند و هرکدام از ادامه مسیر بی‌خبرند و...

مشاهده فیلم