ممنوعه فصل2 قسمت نهم

ممنوعه فصل2 قسمت نهم

رده سنی بالای13سال  در سریال ممنوعه ممنوعه داستان سه نسل را به صورت همزمان و پیوسته روایت می‌کند، از دغدغه‌های امروز جوانان تا آسیب مسائل روز خانوادگی و اجتماعی و...

مشاهده فیلم

ممنوعه فصل2 قسمت هفتم

ممنوعه فصل2 قسمت هفتم

رده سنی بالای13سال  در سریال ممنوعه ممنوعه داستان سه نسل را به صورت همزمان و پیوسته روایت می‌کند، از دغدغه‌های امروز جوانان تا آسیب مسائل روز خانوادگی و اجتماعی و...

مشاهده فیلم

ممنوعه فصل2 قسمت سوم

ممنوعه فصل2 قسمت سوم

رده سنی بالای13سال  در سریال ممنوعه ممنوعه داستان سه نسل را به صورت همزمان و پیوسته روایت می‌کند، از دغدغه‌های امروز جوانان تا آسیب مسائل روز خانوادگی و اجتماعی و...

مشاهده فیلم

ممنوعه فصل1 قسمت سیزدهم

ممنوعه فصل1 قسمت سیزدهم

رده سنی بالای13سال  در سریال ممنوعه ممنوعه داستان سه نسل را به صورت همزمان و پیوسته روایت می‌کند، از دغدغه‌های امروز جوانان تا آسیب مسائل روز خانوادگی و اجتماعی و...

مشاهده فیلم

ممنوعه فصل1 قسمت دوم

ممنوعه فصل1 قسمت دوم

رده سنی بالای13سال  در سریال ممنوعه ممنوعه داستان سه نسل را به صورت همزمان و پیوسته روایت می‌کند، از دغدغه‌های امروز جوانان تا آسیب مسائل روز خانوادگی و اجتماعی و...

مشاهده فیلم