دل قسمت چهلم

دل قسمت چهلم

رده سنی بالای 13 سال  در سریال دل : قصه دو خانواده و دختر و پسری است که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند، اما مشکلاتی پیش می‌آید که موجب فاصله افتادن بین آنها می‌شود و...

مشاهده فیلم

دل قسمت سی و سوم

دل قسمت سی و سوم

رده سنی بالای 13 سال  در سریال دل : قصه دو خانواده و دختر و پسری است که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند، اما مشکلاتی پیش می‌آید که موجب فاصله افتادن بین آنها می‌شود و...

مشاهده فیلم

دل قسمت بیست و نهم

دل قسمت بیست و نهم

رده سنی بالای 13 سال  در سریال دل : قصه دو خانواده و دختر و پسری است که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند، اما مشکلاتی پیش می‌آید که موجب فاصله افتادن بین آنها می‌شود و...

مشاهده فیلم

دل قسمت بیست و هشتم

دل قسمت بیست و هشتم

رده سنی بالای 13 سال  در سریال دل : قصه دو خانواده و دختر و پسری است که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند، اما مشکلاتی پیش می‌آید که موجب فاصله افتادن بین آنها می‌شود و...

مشاهده فیلم

دل قسمت بیست و چهارم

دل قسمت بیست و چهارم

رده سنی بالای 13 سال  در سریال دل : قصه دو خانواده و دختر و پسری است که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند، اما مشکلاتی پیش می‌آید که موجب فاصله افتادن بین آنها می‌شود و...

مشاهده فیلم