خوابگرد

خوابگرد

رده سنی بالای 13 سال  در فیلم بخواب : خانم بارداری باید راهی پیدا کند تا به خوابگردی های کابوس وار و هولناک شوهرش پایان دهد؛ پیش از آنکه او به خودش یا به خانواده اش صدمه بزند.

مشاهده فیلم