شوخی کردم قسمت بیست و چهارم

شوخی کردم قسمت بیست و چهارم

رده بندی سنی : بالای 13سال در سریال شوخی کردم شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

مشاهده فیلم

شوخی کردم قسمت هفتم

شوخی کردم قسمت هفتم

رده بندی سنی : بالای 13سال در سریال شوخی کردم شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

مشاهده فیلم

شوخی کردم قسمت چهارم

شوخی کردم قسمت چهارم

رده بندی سنی : بالای 13سال در سریال شوخی کردم شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

مشاهده فیلم

شوخی کردم قسمت سوم

شوخی کردم قسمت سوم

رده بندی سنی : بالای 13سال در سریال شوخی کردم شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

مشاهده فیلم

شوخی کردم قسمت اول

شوخی کردم قسمت اول

رده بندی سنی : بالای 13سال در سریال شوخی کردم شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب طنز آیتمی تولید شد و در شبکه خانگش پخش شد. این مجموعه از آیتم های متفاوتی نظیر اتاق عمل، اخبار، متهم و بازپرس و .. . تشکیل شده است که در یک موضوع توسط این آیتم ها به طنز بیان می شود...

مشاهده فیلم