دیدن فصل3قسمت ششم

دیدن فصل3قسمت ششم

رده سنی بالای 18 سال در آینده ای دور از انتظار ، نسل بشر قدرت بینایی خود را از دست داده است و جامعه باید راهی جدید برای تعامل با یکدیگر ، شکار و بقا پیدا کند. اما تمام این کارها هنگامی که دو نوزاد به دنیا می آیند که قدرت بینایی دارند، تغییر می کند و…

مشاهده فیلم

دیدن فصل2قسمت هفتم

دیدن فصل2قسمت هفتم

رده سنی بالای 18 سال سریال دیدن به کارگردانی آلفرد وودآرد، در سال 2019 ساخته شده است. این فیلم محصول کشورامریکا و در ژانر اکشن هیجان انگیز می باشد. در این فیلم به هنرمندی جیسون موموآ و سیلویا هوئک و هرا هیلمار پرداخته اند. در آینده ای دور از انتظار ، نسل بشر قدرت بینایی خود را از دست داده است و جامعه باید راهی جدید برای تعامل با یکدیگر ، شکار و بقا پیدا کند. اما تمام این کارها هنگامی که دو نوزاد به دنیا می آیند که قدرت بینایی دارند، تغییر می کند و…

مشاهده فیلم

دیدن فصل2قسمت پنجم

دیدن فصل2قسمت پنجم

رده سنی بالای 18 سال سریال دیدن به کارگردانی آلفرد وودآرد، در سال 2019 ساخته شده است. این فیلم محصول کشورامریکا و در ژانر اکشن هیجان انگیز می باشد. در این فیلم به هنرمندی جیسون موموآ و سیلویا هوئک و هرا هیلمار پرداخته اند. در آینده ای دور از انتظار ، نسل بشر قدرت بینایی خود را از دست داده است و جامعه باید راهی جدید برای تعامل با یکدیگر ، شکار و بقا پیدا کند. اما تمام این کارها هنگامی که دو نوزاد به دنیا می آیند که قدرت بینایی دارند، تغییر می کند و…

مشاهده فیلم

دیدن فصل2قسمت یکم

دیدن فصل2قسمت یکم

رده سنی بالای 18 سال سریال دیدن به کارگردانی آلفرد وودآرد، در سال 2019 ساخته شده است. این فیلم محصول کشورامریکا و در ژانر اکشن هیجان انگیز می باشد. در این فیلم به هنرمندی جیسون موموآ و سیلویا هوئک و هرا هیلمار پرداخته اند. در آینده ای دور از انتظار ، نسل بشر قدرت بینایی خود را از دست داده است و جامعه باید راهی جدید برای تعامل با یکدیگر ، شکار و بقا پیدا کند. اما تمام این کارها هنگامی که دو نوزاد به دنیا می آیند که قدرت بینایی دارند، تغییر می کند و…

مشاهده فیلم

دیدن فصل1قسمت  هفتم

دیدن فصل1قسمت هفتم

رده سنی بالای 18 سال سریال دیدن به کارگردانی آلفرد وودآرد، در سال 2019 ساخته شده است. این فیلم محصول کشورامریکا و در ژانر اکشن هیجان انگیز می باشد. در این فیلم به هنرمندی جیسون موموآ و سیلویا هوئک و هرا هیلمار پرداخته اند. در آینده ای دور از انتظار ، نسل بشر قدرت بینایی خود را از دست داده است و جامعه باید راهی جدید برای تعامل با یکدیگر ، شکار و بقا پیدا کند. اما تمام این کارها هنگامی که دو نوزاد به دنیا می آیند که قدرت بینایی دارند، تغییر می کند و…

مشاهده فیلم