بازی مرکب قسمت  هفتم

بازی مرکب قسمت هفتم

رده سنی بالای 18 سال در سریال بازی مرکب : از این قرار است که صدها بازیکن که مشکلات مالی دارند، دعوتی عجیب برای رقابت در بازی های کودکانه را می پذیرند؛ رقابتی که جایزه وسوسه کننده 40 میلیون دلاری دارد...

مشاهده فیلم

بازی مرکب قسمت  ششم

بازی مرکب قسمت ششم

رده سنی بالای 18 سال در سریال بازی مرکب : از این قرار است که صدها بازیکن که مشکلات مالی دارند، دعوتی عجیب برای رقابت در بازی های کودکانه را می پذیرند؛ رقابتی که جایزه وسوسه کننده 40 میلیون دلاری دارد...

مشاهده فیلم

بازی مرکب قسمت  چهارم

بازی مرکب قسمت چهارم

رده سنی بالای 18 سال در سریال بازی مرکب : از این قرار است که صدها بازیکن که مشکلات مالی دارند، دعوتی عجیب برای رقابت در بازی های کودکانه را می پذیرند؛ رقابتی که جایزه وسوسه کننده 40 میلیون دلاری دارد...

مشاهده فیلم

بازی مرکب قسمت  سوم

بازی مرکب قسمت سوم

رده سنی بالای 18 سال در سریال بازی مرکب : از این قرار است که صدها بازیکن که مشکلات مالی دارند، دعوتی عجیب برای رقابت در بازی های کودکانه را می پذیرند؛ رقابتی که جایزه وسوسه کننده 40 میلیون دلاری دارد...

مشاهده فیلم

بازی مرکب قسمت  دوم

بازی مرکب قسمت دوم

رده سنی بالای 18 سال در سریال بازی مرکب : از این قرار است که صدها بازیکن که مشکلات مالی دارند، دعوتی عجیب برای رقابت در بازی های کودکانه را می پذیرند؛ رقابتی که جایزه وسوسه کننده 40 میلیون دلاری دارد...

مشاهده فیلم