فال آوت قسمت هشتم

فال آوت قسمت هشتم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال فال‌اوت : در آینده پسا آخرالزمانی لس آنجلس که فاجعه هسته ای آن را به نابودی کشانده، شهروندان باید در پناهگاه های زیرزمینی زندگی کنند تا بتوانند از خود دربرابر پرتوهای هسته ای، جهش یافتگان و سارقان محافظت کنند.

مشاهده فیلم

فال آوت قسمت هفتم

فال آوت قسمت هفتم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال فال‌اوت : در آینده پسا آخرالزمانی لس آنجلس که فاجعه هسته ای آن را به نابودی کشانده، شهروندان باید در پناهگاه های زیرزمینی زندگی کنند تا بتوانند از خود دربرابر پرتوهای هسته ای، جهش یافتگان و سارقان محافظت کنند.

مشاهده فیلم

فال آوت قسمت ششم

فال آوت قسمت ششم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال فال‌اوت : در آینده پسا آخرالزمانی لس آنجلس که فاجعه هسته ای آن را به نابودی کشانده، شهروندان باید در پناهگاه های زیرزمینی زندگی کنند تا بتوانند از خود دربرابر پرتوهای هسته ای، جهش یافتگان و سارقان محافظت کنند.

مشاهده فیلم

فال آوت قسمت پنجم

فال آوت قسمت پنجم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال فال‌اوت : در آینده پسا آخرالزمانی لس آنجلس که فاجعه هسته ای آن را به نابودی کشانده، شهروندان باید در پناهگاه های زیرزمینی زندگی کنند تا بتوانند از خود دربرابر پرتوهای هسته ای، جهش یافتگان و سارقان محافظت کنند.

مشاهده فیلم

فال آوت قسمت سوم

فال آوت قسمت سوم

مناسب برای بالای 15 سال در سریال فال‌اوت : در آینده پسا آخرالزمانی لس آنجلس که فاجعه هسته ای آن را به نابودی کشانده، شهروندان باید در پناهگاه های زیرزمینی زندگی کنند تا بتوانند از خود دربرابر پرتوهای هسته ای، جهش یافتگان و سارقان محافظت کنند.

مشاهده فیلم