پاندای کونگ‌فوکار ۴

پاندای کونگ‌فوکار ۴

مناسب برای بالای 13 سال در انیمیشن پاندای کونگ فوکار ۴ : پو   برای تبدیل شدن به رهبر معنوی دره صلح خود است، اما همچنان به کسی نیاز دارد که جای او را به عنوان جنگجوی اژدها بگیرد. پس، او یک کونگ فو کار جدید را برای آن نقطه آموزش می دهد و با شروری به نام آفتاب پرست روبرو می شود که شرورانی از گذشته را دوباره برمیگرداند

مشاهده فیلم