گودال(چقر) قسمت دوم

گودال(چقر) قسمت دوم

مناسب برای بالای 15 سال گودال، یکی از خطرناک ترین محله های استانبول، توسط خانواده کوکووا اداره می شود. اگرچه آنها با جرم ارتباط نزدیکی دارند، اما خانواده قوانین خاص خود را دارد. یکی از این قوانین ...

مشاهده فیلم

گودال(چقر) قسمت اول

گودال(چقر) قسمت اول

مناسب برای بالای 15 سال گودال، یکی از خطرناک ترین محله های استانبول، توسط خانواده کوکووا اداره می شود. اگرچه آنها با جرم ارتباط نزدیکی دارند، اما خانواده قوانین خاص خود را دارد. یکی از این قوانین ...

مشاهده فیلم