شیطان

شیطان

مناسب برای بالای 18 سال در فیلم شیطان : یک خانواده در زندگی ارام خود سر میکنند و روزهای خوشی دارند تا اینکه روزی شخصی غریبه وارد خانه انها میشود و ادعا میکند که شیطان هست حالا او دختر این خانواده را تحت کنترل خود در اورده و میخواهد با اجازه والدین ان را با خود ببرد ولی ایا خانواده شان اجازه چنین کاری میدهند .

مشاهده فیلم

خانه کاغذی (سرقت پول) فصل 5 قسمت7

خانه کاغذی (سرقت پول) فصل 5 قسمت7

مناسب برای بالای 18 سال در حالی که تمایو با تماس با ارتش، ریسک مذاکرات را افزایش می دهد، پروفسور با سیرا رو به رو می شود. در گذشته، برلین با یکی از اعضای خانواده اش ملاقات می کند.

مشاهده فیلم

خانه کاغذی (سرقت پول) فصل 5 قسمت3

خانه کاغذی (سرقت پول) فصل 5 قسمت3

مناسب برای بالای 18 سال در حالی که تمایو با تماس با ارتش، ریسک مذاکرات را افزایش می دهد، پروفسور با سیرا رو به رو می شود. در گذشته، برلین با یکی از اعضای خانواده اش ملاقات می کند.

مشاهده فیلم

خانه کاغذی (سرقت پول) فصل 4 قسمت1

خانه کاغذی (سرقت پول) فصل 4 قسمت1

مناسب برای بالای 18 سال در حالی که تمایو با تماس با ارتش، ریسک مذاکرات را افزایش می دهد، پروفسور با سیرا رو به رو می شود. در گذشته، برلین با یکی از اعضای خانواده اش ملاقات می کند.

مشاهده فیلم

خانه کاغذی (سرقت پول) فصل 3 قسمت8

خانه کاغذی (سرقت پول) فصل 3 قسمت8

مناسب برای بالای 18 سال در حالی که تمایو با تماس با ارتش، ریسک مذاکرات را افزایش می دهد، پروفسور با سیرا رو به رو می شود. در گذشته، برلین با یکی از اعضای خانواده اش ملاقات می کند.

مشاهده فیلم