ناکلز قسمت سوم

ناکلز قسمت سوم

مناسب برای بالای 12 سال در این مینی سریال که داستان آن بین وقایع سونیک خارپشت ۲ (۲۰۲۲) و سونیک خارپشت ۳ (۲۰۲۴) رخ می دهد، ناکلز اکیدنا به وید ویپل، معاون کلانتر، تکنیک های جنگجوی اکیدنا شدن را آموزش می دهد

مشاهده فیلم

ناکلز قسمت دوم

ناکلز قسمت دوم

مناسب برای بالای 12 سال در این مینی سریال که داستان آن بین وقایع سونیک خارپشت ۲ (۲۰۲۲) و سونیک خارپشت ۳ (۲۰۲۴) رخ می دهد، ناکلز اکیدنا به وید ویپل، معاون کلانتر، تکنیک های جنگجوی اکیدنا شدن را آموزش می دهد

مشاهده فیلم

پرندگان خشمگین قسمت هفتم

پرندگان خشمگین قسمت هفتم

رده بندی سنی : بالای 6 سال

مشاهده فیلم

پرندگان خشمگین قسمت ششم

پرندگان خشمگین قسمت ششم

رده بندی سنی : بالای 6 سال

مشاهده فیلم

پرندگان خشمگین قسمت چهارم

پرندگان خشمگین قسمت چهارم

رده بندی سنی : بالای 6 سال

مشاهده فیلم