گروه آلما
شبکه افغانستان مدت زمان: 90 دقیقه سال تولید: 2015 زبان فارسی
رده سنی بالای 18 سال  فلم گروه آلما ، گروه آلمان در اثر عشق پیمان که در نهایت نیز به شکست می انجامد فرو می پاشد اما پیمان بعد از مدتی به ایران برمیگردد و او میماند تا استاد بیات و گروه آلما و خاطره عشقی قدیمی ....