مهاجرت | Migration
انیمیشن مدت زمان: 0 دقیقه سال تولید: 0 زبان فارسی
مناسب برای بالای 9 سال در انیمیشن مهاجرت : ماجرای یک خانواده اردک است که سعی دارند پدر سخت گیر و محتاط خود را قانع کنند که اجازه دهد به بزرگ ترین سفر تفریحی عمرشان بروند.