روزهای داگ: قرار کارل
انیمیشن مدت زمان: 56 دقیقه سال تولید: 2022 زبان فارسی